Semi-/trekkvogner
Enkelte trekker er godkjent for ADR og tank.